موجودی گیر هوشمند

مجموعه حسابرس هوشمند شامل یک ریدر سیار RFID، یک ریدر رومیزی RFID و تعداد 10هزار عدد لیبل مخصوص طلا و جواهرات RFID​​​​​​​ می باشد.
مجموعه حسابرس هوشمند مختص گالری های طلا و جواهر بوده و می تواند عملیات موجودی گیری و صدور فاکتور را تسهیل و تسریع بخشد. 


حسابررس هوشمند-لیبل مخصوص طلا و جواهر- RFID-گالری هوشمند طلا و جواهر-ریدر رومیزی-ریدر سیار
ریدر سیار گالری طلا و جواهر- RFID-گالری هوشمند طلا و جواهر
ریدر رومیزی- RFID-گالری هوشمند طلا و جواهر
بعلاوه
تساوی
بعلاوه
لیبل مخصوص طلا و جواهر- RFID-گالری هوشمند طلا و جواهر